Giới thiệu

Tư vấn Marketing là gì?

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Có nhiều định nghĩa về tư vấn Marketing và về sự áp dụng chúng vào các tình huống và vấn đề Marketing.

Xét về mặt chức năng, quá trình tư vấn Marketing là mọi hình thức mang lại sự giúp đỡ về mặt phương pháp, nội dung, quá trình hoặc cơ cấu của nhiệm vụ hay hàng loạt các nhiệm vụ marketing, trong đó cán bộ tư vấn thực sự không chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đó mà chỉ giúp đỡ cho những người có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ đó mà thôi.

Theo quan điểm của VMCC Tư vấn Marketing là một dịch vụ nghề nghiệp đặc biệt, do những cán bộ có trình độ và được đào tạo chuyên sâu về Marketing với những kinh nghiệm đặc biệt, thực hiện một cách khách quan, độc lập cho tổ chức của khách hàng để xác định rõ các vấn đề marketing, phân tích và kiến nghị các giải pháp giải quyết vấn đề đó, giúp đỡ thực hiện các vấn đề này khi được yêu cầu.

Khách hàng - điều kiện cần của dịch vụ Tư vấn Marketing.

Đây là đặc tính cơ bản của dịch vụ Tư vấn Marketing, nếu không có khách hàng thì không có dịch vụ, VMCC không thể tạo ra các dịch vụ và cho vào kho để chuản bị sẵn sàng cung ứng nhanh chóng cho khách hàng tương lai. Khi quyết định sử dụng dịch vụ Tư vấn Marketing bạn phải giúp nhà tư vấn xác định quy mô của dịch vụ bằng cách đưa ra những thông tin cần thiết và sau đó thực hiện những lời khuyên của cán bộ tư vấn.

Bản chất của dịch vụ Tư vấn Marketing

Tư vấn Marketing thực chất là dịch vụ cố vấn, các cán bộ tư vấn marketing không trực tiếp điều hành hoạt động marketing trong tổ chức của bạn hay đại diện cho các cán bộ quản lý Marketing trong việc thực hiện các quyết định tác nghiệp.

Cán bộ Tư vấn Marketing không có thẩm quyền trực tiếp quyết định về những thay đổi và thực hiện các quyết định đó. Chức năng của cán bộ Tư vấn Marketing là đảm bảo tính toàn vẹn và chất lượng của các dịch vụ mà họ thực hiện. Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm phát sinh trong quá trình thực hiện các quyết định.

Tư vấn Marketing

Nghiên cứu và phân tích thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch marketing, phát triển các chương trình marketing, chương trình quảng cáo, khuyến mại, quan hệ công chúng hiệu quả...

Nhóm Tư vấn Marketing Việt Nam - Tư vấn Marketing, Phát triển Phần mềm, Thiết kế Website, Giải pháp Thương mại Điện tử.
Vietnam Marketing Consultant Cooperation Group - Marketing Consultant, Software Development, Website Design, Ecomemrce Solution.

Search