Thực phẩm sạch

Giải pháp TMĐT Thực phẩm sạch

Các giải pháp thương mại điện tử cho ngành hàng Thực phẩm sạch bao gồm: Kháo sát, Tư vấn và lập kế hoạch thương mại điện tử, xây dựng website thương mại điện tử và các ứng dụng tích hợp giỏ hàng, cổng thanh toán, xây dựng quy trình tác nghiệp, phương pháp tuyển chọn nhà cung cấp, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự quản trị website ... Triển khai quảng bá website trên các phương tiện truyền thông truyền thống, điện tử và mạng xã hội.